Klik hier om het parochieblad te lezen.

  

+++++++++++++++

St. Josephkerk Heerlerbaan & Elisabethkapel Parc Imstenrade

foto boskapel

Vanwege werkzaamheden in de St. Josephkerk en de Elisabeth Kapel zijn er voorlopig op deze locaties geen H. Missen.

Parochianen worden uitgenodigd om aan te sluiten bij de openluchtmis op:

donderdag   9 juli      19:00 uur

zondag       12 juli      11:15 uur

donderdag 16 juli      19:00 uur

bij de Boskapel achter Villa Hoog Hees.

 

Als de weersomstandigheden het toelaten. 

Houd de weersverwachting zelf in de gaten!!!

 

Op 19 juli hopen we de missen in de St. Josephkerk te kunnen hervatten.

Ook hier houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM:

 • Bent u ziek, heeft u koorts of verkoudheidsklachten, blijf thuis
 • Houdt u aan de anderhalve meter afstand
  (met uitzondering van huisgenoten).
 • Houdt u aan de algemeen geldende hygiënevoorschriften
  (handen ontsmetten, geen handen geven, hoesten en niezen in de ellenboog, papieren zakdoekjes gebruiken).

Volg s.v.p. de aanwijzingen van onze medewerkers op.

 

+++++++++++++++

 

 

 
 
 
 
Charles Eyck
 
Glasmozaïek van Charles Eyck eigen collectie St Josephkerk Heerlerbaan
====================

Om in stilte de kruiswegstatie met uw eigen intentie te beleven.
Houd U aan de regels van de RIVM afstand : 1.5 meter van elkaar en verspreiden in de kerk. 
Deken Hans Bouman, Kapelaan Rick Blom
Parochieraad St. Joseph Heerlerbaan
 
+++++++++++++++
 
 
 
 
 

 

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus, scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM. Bisschop Harrie Smeets van Roermond conformeert zich aan dit besluit.

coronavirus foto website

Voor onze parochie betekent dit:

Alle weekendvieringen komen te vervallen. Doordeweekse Missen vieringen gaan wel door;

Alle donderdagavonden H. Mis om 19.00 uur in de grote kerk. Graag zo verspreid mogelijk zitten.

Donderdag 19 maart hoogfeest St. Joseph. Mis grote kerk om 18.00 uur speciaal voor alle vrijwilligers.

Daarna geen verdere bijeenkomst. Graag zo verspreid mogelijk zitten.

Kruisweg op de vrijdagen om 15.00 uur gaan door in de grote kerk. Graag zo verspreid mogelijk zitten.

De H. Missen in Oranjehof op de 1e en 3e vrijdag van de maand zijn afgelast.

Ook de eerder genomen maatregelen, blijven van kracht:

Tijdens vieringen (in kleine kring) in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;

De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;

De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;

Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.

Wie aarzelt of hij of zij ziek is, of wie in contact is geweest met iemand die een risico op besmetting heeft, doet er beter aan niet aanwezig te zijn maar thuis te bidden.

 

Bedankt voor uw medewerking namens de St. Joseph Parochie

 

 

De restauratiewerkzaamheden aan onze St. Josephkerk en de toren zijn in volle gang en verlopen min of meer volgens de planning.

De uitvoerende bedrijven werken goed samen om de werkzaamheden op elkaar af te stemmen.

De stand van zaken:

De herstelwerkzaamheden aan het betonrot van de toren zijn nagenoeg afgerond, zodat binnenkort gestart kan worden met het schilderen.

 • Er wordt nog hard gewerkt aan het betonrot van het kerkgebouw.
 • De dakbedekking is inmiddels voor een groot gedeelte vernieuwd.
 • Een deel van de 380 ramen is opnieuw afgekit.
 • De klokkenstoel is uit de toren verwijderd. In augustus wordt de nieuwe klokkenstoel geplaatst en wordt de klok weer teruggeplaatst, inclusief wijzerplaten en verlichting. 

Als u een steentje bij wilt dragen aan de kosten van de restauratie, dan kan dat via bankrekeningnummer NL76ABNA 0448 1733 36  van de St. Joseph onder vermelding van “restauratie” of door een  bijdrage in de speciale collectebus achter in de kerk.

Samen zorgen wij voor het behoud van onze waardevolle St. Josephkerk. 

foto 1    foto 3 

foto 4  foto 2