Wat is een doopbewijs?

Een doopbewijs is een officieel uitreksel uit het doopregister, waar precies op staat wat uw kerkelijke status is: gedoopt, gevormd, gehuwd of gewijd. Ook staan uw doopnamen, de namen van uw ouders, peter en meter erop.

Wanneer heeft u een doopbewijs nodig?

  • Voordat je het sacrament van het Vormsel gaat ontvangen heb je een doopbewijs nodig. Nadat het Vormsel toegediend is zal de parochie een berichtje sturen naar de parochie waar je gedoopt bent, zodat ze het Vormsel kunnen aantekenen in het doopregister.
  • Voor u gaat trouwen moet u bij de parochie waar u gedoopt bent een doopbewijs aanvragen. Na het huwelijk stuurt de parochie waar u trouwt een berichtje naar de parochie waar u gedoopt bent, zodat ze uw huwelijk kunnen aantekenen in het doopregister.
  • Voordat een diaken zijn priesterwijding gaat ontvangen heeft ook hij een doopbewijs nodig, waaruit blijkt dat gedoopt en gevormd is en niet getrouwd is.

Aanvragen van het doopbewijs

Ga na in welke kerk u bent gedoopt, en in welke parochie deze is gelegen. Aldaar kunt u uw doopbewijs opvragen. Mocht u zelf niet meer weten waar dat is, dan weten uw ouders dat, of staat het in hun trouwboekje. 

Indien u in onze parochie gedoopt bent, of in de kapel van de voormalige Vroedvrouwenschool, kunt u contact opnemen met het secretariaat. Zij zullen u zo snel mogelijk een doopbewijs opsturen.

Zo'n doopbewijs moet u zelf aanvragen en let op, een doopbewijs is maar een half jaar geldig. Het doopbewijs mag daarom op de dag van uw Huwelijk of Vormsel nooit ouder zijn dan 6 maanden. Een oorkonde die op de dag van de doop meegegeven is aan ouders is dus geen doopbewijs!