Kerkbijdrage

 

De tarieven voor de kerkbijdrage :
—     Doordeweekse Mis            €   15,00
—     Weekend Mis                     €   30,00
—     Jubileumdienst niet tijdens reguliere
         zaterdag- of zondagmissen worden gehouden € 300,00
—     Uitvaart en Huwelijksmis     € 500,00 *
—     Jaarlijkse Kerkbijdrage        € 130,00
* Indien iemand de laatste 4 jaar het bedrag van de jaarlijkse kerkbijdrage heeft voldaan dan vervalt dit bedrag.             

 

Er is de mogelijkheid om de kerkbijdrage volledig fiscaal af te trekken, meer informatie daarover kunt u lezen onder het stukje belastingvoordeel.