• Download het Voorbeeldformulier uitschrijven (Download) en vul alle gegevens in.
  • Om te kunnen vaststellen dat de betrokken parochiaan de persoon is op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, moet een kopie van een geldig identificatiebewijs worden bijgevoegd. Stuur het formulier en de kopie samen op naar het secretariaat van de parochie waar u nu woonachtig bent.
  • Nadat er een aantekening is gemaakt in het doopregister van de parochie waar u gedoopt bent, en men verwijderd is uit de administratie, ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitschrijving.

Uitschrijven als parochiaan en uitschrijven als lid van de Rooms-Katholieke Kerk gaat altijd via uw parochie. Of u dat per brief of het voorbeeldformulier doet maakt niet uit. Het voorbeeldformulier geeft wel duidelijk aan wat u in ieder geval moet invullen. Stuurt u een bief, dan moet daarin uiteraard dezelfde informatie staan.

Uitschrijven - maar ook inschrijven - gaat altijd via de parochie. Als u er niet zeker van bent tot welke parochie u zich moet wenden, kunt u gebruikmaken van de website 'Zoekparochie'. U hoeft slechts uw postcode op te geven.

Er is ook een pdf beschikbaar met veelgestelde vragen over dit onderwerp (Download).

Consequenties 

Als men middels een brief schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat men een aantekening in het doopregister wil dat men definitief uitgeschreven is en men blijft bij dit besluit na (het aanbod van) een pastoraal gesprek, dan betekent dit dat men bijvoorbeeld:
geen sacramenten meer kan ontvangen;
geen peetouder kan zijn (peetoom of peettante);
• niet meer lid van een bestuur van parochie of kerkelijke instelling kan zijn;
geen kerkelijke uitvaart krijgt, tenzij bij uitzondering.

Te allen tijde kan iemand terugkomen op zijn/haar beslissing om zich definitief te laten uitschrijven als lid van de Rooms-Katholieke Kerk. Alvorens deze uitschrijving ongedaan kan worden gemaakt, is een gesprek met de pastoor van de parochie vereist.